Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej Kocham Backpacking.pl

Administratorem strony jest Sonia Bała, ul. Reymonta 9/27, 41-200 Sosnowiec.

Kontakt: sonia@kochambackpacking.pl

Kontaktując się z Administratorem, umieszczając komentarz na blogu, zapisując się do newslettera czy zapisując się na webinar Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe. Dane Użytkownika pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Sonia Bała, ul. Reymonta 9/27, 41-200 Sosnowiec.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kochambackpacking.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe: 

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, zapis na webinar, bezpośredni kontakt mailowy oraz system komentarzy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3. Komentarze. Kiedy użytkownik odwiedzający Stronę zostawia komentarz, Administrator zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

4. Pliki cookies. Strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy użytkownik Strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

5. Strona korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, których oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzia te zbierają informacje na temat odwiedzin Strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies każdy użytkownik możesz zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie o nim takich danych, czy nie.

6. Wtyczki i narzędzia społecznościowe. Strona używa wtyczek oraz innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe: Facebook oraz Instagram. Odwiedzając blog, przeglądarka przekazuje informacje do serwerów administratorów ww. serwisów społecznościowych (usługodawców).

7. Newsletter. Jeżeli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swoje imię i adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera (w tym informacji o nowościach na Stronie, produktach, konkursach, spotkaniach itp.), a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Odbiorcą danych w przypadku skorzystania z newslettera jest Web Agile S.a.s. di Fietta Roberto VAT# IT-03809490240 – który dostarcza systemu mailingowego (The Newsletter Plugin), służącego do obsługi newslettera i w którym przetwarzane są dane.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

8. Logi serwera. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

9. Odbiorcy danych. Może zaistnieć sytuacja, że dane Użytkownika będą przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmiotów, z usług których korzysta Administrator przy prowadzeniu bloga. Do takich podmiotów należą:

 • dostawca hostingu oraz domeny: Netwave s.c. Artur Kuta, Michał Twaróg, ul. Startowa 17b/7, 80-461 Gdańsk, NIP 584 254 47 43.
 • osoby, które czuwają nad techniczno-informatycznym aspektem działania Strony ora dostawca serwisu mailingowego.

10. Pozostałe uprawnienia użytkownika. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.